اطلاعات تماس

            مدیر عامل:خانم زاهدی

شرکت تعاونی گردشگری کاشان سرزمین جاوید

                   شماره ثبت(5488)

شماره حساب جاری نزد بانک شهر: 100806968409

شماره شبا حساب:IR830610/000/000/100806968409

 جهت دریافت پکیج های سفری منطقه فرهنگی کاشان

                 همچنین تورلیدرمعتبر (دارای کارت ایرانگردی وجهانگردی)

          ****بامادرتماس باشید****

اطلاعات تماس

آدرس

پست الکترونیک

zahedi92@yahoo.com

تلفن

09122456788

09134619005

09395939005

تلفکس

ما را دنبال نمایید