خانه آل یاسین

این بنا با شماره ثبت 3250 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه منوچهری(اقامتگاه سنتی)

این بنا در با شماره ثبت 19327 به ثبت آثار ملی رسیده است.

خانه نقلی(اقامتگاه سنتی)

این بنا با شماره ثبت 10255 در فهرست آثار تاريخي كاشان به ثبت رسيده است.

خانه عباسی(رستوران و سفره خانه سنتی)

خانه عباسی ازمجموعه خانه عباسیان در خیابان علوی میباشد.

خانه احسان(اقامتگاه سنتی)

این خانه با شمارهٔ ثبت ۱۲۳۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه شاه یلانی(مهین سرای راهب)

این بنا با شمارهٔ ثبت ۱۲۹۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه تاج

این خانه با شماره ثبت 9028 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسیده است.

خانه تهامی(خانه ایرانی-اقامتگاه سنتی)

این بنا با شماره 3333 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نمایش 0 تا 8 از مجموع 27