خانه عامری ها

خانه عامری ها

  • ادمین
  • دوشنبه , 9 آذر -622
  • بدون دیدگاه

خانه عامری ها

مجموعه خانه های تاریخی عامری ها یکی از قدیمی ترین خانه های تاریخی کاشان است. قدمت این مجموعه به دوران زندیه مربوط می شود، لیکن وضعیت فعلی آن مربوط به دوره ی قاجار (اواسط قرن 13 هجری) است که به وسیله ی سهام السلطنه ی عامری بازسازی و توسعه یافته است.
این مجموعه مشتمل بر هفت حیاط می باشد که چهار حیاط آن به صورت بیرونی، اندرونی، مهمان خانه، خیاط خدمه و سواران نظامی مورد استفاده و در سه حیاط دیگر بستگان نزدیک سهام السلطنه سکونت داشتند.
مجموعه مذکور دارای حمام اختصاصی زنانه و مردانه می باشد. پس از سهام السلطنه، حیاط های بیرونی و اندرونی در اختیار فرزند وی مرحوم ابراهیم خلیل خان عامری و بقیه ی ساختمان ها به دیگر افراد این خاندان تعلق گرفته و به مرور زمان بعضی از حیاط ها تفکیک و به افراد دیگری فروخته شده است.
در سال 1374، تعمیرات حیاط بیرونی و اندرونی توسط میراث فرهنگی کاشان و مساعدت «هیئت امنای بافت بناهای تاریخی کاشان» آغاز گردید. لکن در سال 1379 مجموعه ی عامری ها در طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت و برنامه ریزی شد که به مهمانسرای بزرگ گردش گری مبدل گردد. لذا توسط سازمان میراث فرهنگی نسبت به خریداری خانه ها و مرمت اساسی و کامل آنها اقدام شد که تا کنون بخش های عمده ای از آن بازسازی گردیده است. طرح، معماری، شکوه و تزئینات جالب این مجموعه و ایوان ها و حوض خانه ها وزیرزمین ها و حیاط های گودال باغچه ی این مجموعه، آن را در ردیف یکی از دیدنی ترین بناها قرار داده است و پیش بینی می شود با شروع بهره برداری از آن به عنوان مهمانسرا به صورت یکی از پر جاذبه ترین اقامتگاه های گردشگری ایران مورد توجه ایران گردان و جهان گردان قرار گیرد.

گالری تصاویر

دیدگاه خود را ثبت نمایید